M&M Turkey > Bilgi Bankası > Etik Değerlerimiz

Etik Değerlerimiz

İş Etiği Kurallarımız

Militzer & Münch, tüm şirketlerinde etik ilke ve kurallarını benimsemekte ve gelişmini bu değerler doğrultusunda sürdürmektedir.
Bu değerler; gerek günlük, gerekse profesyonel yaşamımızda " doğruyu yapmak"  prensibi ile Milizer & Münch yöneticileri ve çalışanları tarafından kabul görülen ilke ve davranışlardır. 

Sorumluluklarımız

Uzun vadeli bir başarı için, Milizer & Münch yöneticileri ve çalışanları üstlerine düşen sorumlulukları memnuniyetle yerine getirmektedir.

  • Müşterilerimize iyi fiyat, iyi servis ve entegre hizmetler sunarız.
  • Çalışanlarımıza sürekli gelişim sağlayacakları güvenilir ve adil bir çalışma ortamı sağlarız.
  • Tedarikçilerimize "win-win" prensibi ışığında karlı iştirakler sağlarız.
  • Topluma iş gücü ve kaliteli hizmet vadederiz.

 

Saygı

Tüm hissedarlarımıza eşit ve adil davranırı, çalışanlarımıza aşağıdakileri sunarız.

  • Mutlu, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı.
  • Din,dil,cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit fırsatlar
  • Açık ofis sistemi ile yönetime doğrudan erişim
  • Kişisel gelişim ve sektörel eğitim fırsatları


Personelimizi; ihtiyaçlarımız doğrultusunda, başvuranların kişisel/mesleki becerileri ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak seçeriz.


Uyum

Militzer & Münch, hizmet verdiği ülkenin yasa ve kurallarına saygı duyar ve uyum sağlar.


Dürüstlük

Militzer & Münch  iş süreçlerinde doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlıdır.
Çalışanları ve tüm iş birlikcileri ile ilişkilerinde doğru, dürüst, adaletli ve profesyonel bir bakış açısıyla hareket eder.


Risk Yönetimi

Ticari aktivitelerimiz, risklere karşı akla dayalı bir disiplin ile hazırlanmış olan Militzer & Münch Group iç prosedürleri ışığında uygulanmaktadır.

Servis ve Hizmet Kalitesi

Müşterilerimize görevimiz " first-class "  bir hizmet sunmaktır. Yenilikçi fikirler, sağlam müşteri ilişkileri, deneyim ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımız ; hem müşterilerimize hem de bizlere başarılarımızda katkı sağlamaktadır.


Süreklilik

Ekonomik, sürdürülebilir ve karlı bir anlayışla hareket ederiz. In our decision making and in our daily business operations we take into account ecological and social aspects.

Dayanışma 

Militzer & Münch Group, dünya çapında ofisleri arasındaki servis ve hizmetleri desteklemekte ve değerler yaratmaktadır.


Katılım

Yönetici ve çalışanlarımızın kurumsal iş etiklerimiz ışığında kurumumuza kattıklarının ve Militzer & Münch 'ün başarısındaki eşsiz paylarının bilincindeyiz. 

Topluma Duyarlılık

Topluma ve ülke ekonomisine katkıyı destekleyecek şekilde davranırız.


M&M Militzer & Münch Türkiye

 

  Dünyada Militzer & Münch

 Hızlı Erişim